Jaderná energetika

Jaderná energetika

V oblasti jaderné energetiky nabízíme výrobu tlakových dílů, tepelných výměníků, parogenerátorů aj.

Tlakové a náhradní díly jaderných elektráren

Dodávané výrobky

  • tepelné výměníky sekundárního okruhu (vysokotlaké a nízkotlaké ohříváky)
  • výměnné trubkové svazky nízkotlakých ohříváků
  • tlakové nádoby (kondenzátory objemu, chladiče drenáže)
  • parogenerátory
  • náhradní díly pro JE

od r. 1990
vyrobeno

dílů pro JE