Ocelové konstrukce a mosty

Ocelové konstrukce jsou základem mnoha staveb od mostů přes hangáry, tovární haly, elektrárny až po stadiony.

Naše společnost navazuje na mnohaletou tradici řemeslné výroby ocelových konstrukcí a konstrukcí mostů.

Výrobní program představuje širokou řadu konstrukcí pro specifické oblasti užití:

  • silniční mosty
  • potrubní mosty
  • lávky pro pěší
  • konstrukce pro energetiku (nosné sloupy a rošty kotlů)
  • technologické konstrukce
  • stavby občanské vybavenosti

 

Nabízíme kompletní výrobu ocelových konstrukcí od A do Z.

Pracoviště pro výrobu těžkých ocelových konstrukcí má 80 x 15 m a je vybaveno dvěma jeřáby o nosnosti 50 tun. Můžeme tedy vyrobit dílec o hmotnosti až 100 tun. Měsíční kapacita výroby 200 tun.

Proces výroby ocelových konstrukcí pokrýváme od začátku až do konce vlastními kapacitami. Sami pálíme výpalky z plechů, připravujeme svarové hrany, ohýbáme. Svařujeme jak ručně, tak automatem pod tavidlem.

Na našich frézách, hoblovkách můžeme připravovat jak svarové úkosy, tak i plochy třecích spojů ocelových konstrukcí. Když je třeba, můžeme svařenec pro uvolnění vnitřního pnutí vyžíhat.

Potřebné kontroly a zkoušky hran, ploch i svarů zajištujeme svými silami a pomocí externí akreditované laboratoře.

Samozřejmostí je i tryskání a provádění protikorozní ochrany. Vše pod jednou střechou, aniž by výrobek opustil zastřešené části naší výroby.

© 2024 VÍTKOVICE ENERGETICKÉ STROJÍRENSTVÍ a.s. | firla.eu